NAVYPEDIAHOME
FIGHTING SHIPS OF THE WORLD
ITALY
MINE WARFARE SHIPS


1. minelayers


1. FASANA minelayers (1925 - 1927)

2. OSTIA minelayers (1926 - 1928)

2. minesweepers


1. RD1 group minesweepers (1916 - 1926)

2. RD58 minesweepers / minelayers (1918 / 1920)

3. ABASTRO minesweepers (1918 / 1921)

4. 4.  LURANNA minesweepers (1923/1938-1939)

5. D1 minesweeper (1938)

6. SELVE minesweepers (1918 - 1919 / 1941)

7. ARBE small minesweepers - minelayers (1931 / 1941)

8. DR301 trawlers (1940 - 1943 / 1946)

9. ANEMONE minesweepers (1942 - 1943 / 1947)

10. ANTILOPE minesweeper (1944 / 1949)

11. GAZZELLA minesweepers (1944 - 1945 / 1949)

12. ABETE coastal minesweepers (1953 - 1960)

13. SALMONE ocean minesweepers (1956 - 1957)

14. ARAGOSTA inshore minesweepers (1957)

15. LERICI minehunters (1985)

16. GAETA minehunters (1992 - 1996)

3. minesweeping boats


1. VEDETTA minesweeping boats (1937)

2. D10 small minesweeper (1888 / 1941)

3. FR74 small minesweeper (1918 / 1942)

4. RDV101 minesweeping boats (1944 - 1949)