home

fighting ships of the world

BULGARIAN NAVY (BULGARIA)

6. AMPHIBIOUS SHIPS

1. medium landing ships

1. ANTON IVANOV medium landing ships (project 770MA) (1965-1967/1985)

2. small landing ships

1. MFP type landing self-propelled barges (F128A) (1941-1944/1944)

2. NO601 small landing ships (1950-1955)

3! NO604 small landing ships (project 106K) (1965-1970/1970, 1974-1978)

Ivan Gogin, 2009-19