home

fighting ships of the world

REPUBLIC OF CHINA NAVY (TAIWAN)

5. AMPHIBIOUS SHIPS

1. landing craft carriers

1. DONG HAI dock landing ship (1944/1960)

2. ZHEN HAI dock landing ships (1945-1946/1977-1986)

3! SHIU HAI dock landing ship (1971/1999)

4. new dock landing ship

2. landing ships (direct landing)

1! CHUNG HAI tank landing ships (1942-1945/1949-1961)

2. MEI CHIN medium landing ships (1944-1945/1949-1962)

3! CHUNG HO tank landing ships (1970/1997)

3. small landing ships

1. LIAN ZHU infantry landing craft (1943-1944/1949-1958)

2. HO CHUN tank landing craft (1943-1944/1949-1959)

3! HO SHAN utility landing craft (1955)

4! HE CHENG utility landing craft (1979-1997)

4. landing craft

1. LCVP landing craft (1943-1945/1949-1969)

2. LCM(3) landing craft (1942-1944/1960-1986)

3. LCPR landing craft (1942-1945/1960-1969)

4! LCM(6) landing craft (1960s-1970s)

5. Type 272 LCVP (1970s)

5. landing support ships

1. LIAN ZHI landing suport ships (1944-1945/1954)

Ivan Gogin, 2016-19